โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ปิดทอง ลายค้างคาว

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10  ปิดทอง ลายค้างคาว

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 20 นิ้ว จำนวน 9 ตัว

ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 165 × ลึก 100 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  55,000 บาท

ไม้สน  ราคา  38,000 บาท

 

 

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.