โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ปิดทอง ลายดอกไม้หลวง

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10  ปิดทอง ลายดอกไม้หลวง

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 20 นิ้ว จำนวน 9 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 165 × ลึก 100 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  55,000 บาท
ไม้สน  ราคา  35,000 บาท
 
© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.