โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ปิดทอง ลายพุดตาน

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10  ปิดทอง ลายพุดตาน

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 20 นิ้ว จำนวน 9 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 165 × ลึก 100 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้เบญจพรรณ  ราคา  24,000 บาท  ไม้สัก ราคา 42,000 บาท
© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.